Opstal- en Inboedelverzekering

Verzeker uw opstal en inboedel en let op onderverzekering.

Een opstal-, en inboedelverzekering verzekert schade welke uw woning en inboedel kan oplopen door diverse oorzaken als brand, water of andere ongelukken. Deze ongelukken moeten geen “catastrofeachtig” karakter hebben, dus een atoomramp, oorlog of overstromingen worden vaak niet gedekt met een inboedelverzekering.
De premie voor de inboedelverzekering verscheelt vaak per regio, zo zijn grotere steden over het algemeen duurder dan het platteland. Ook is de premie positief te beïnvloeden door het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen bijvoorbeeld inbraak. Als er toch wordt ingebroken wordt, indien mogelijk, de schade gerepareerd. Is dit geen mogelijkheid dan zal de verzekeringsmaatschappij de nieuwwaarde uitkeren.

Let altijd goed op dat u uw inboedel niet onderverzekerd. Twijfelt u hierover, gebruik dan een Inboedelwaardemeter of sluit een inboedelverzekering af welke een garantie heeft tegen onderverzekering.

Onderstaand kun je een premieberekening maken. Wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij voor je bekijken of wij een betere premie en voorwaarden bij een andere verzekeringsmaatschappij kunnen vinden:

Privacyverklaring | Design: Buro N11