Pensioenen

Pensioen…het voorzetten van loon.

Pensioen is het voortzetten van loon bij ouderdom, overlijden of invaliditeit. Een ieder heeft recht op bepaalde voorzieningen die hierop betrekking hebben, bijvoorbeeld AOW en ANW. Dat klopt, maar zijn deze wel voldoende?

Even zwart wit geschetst:
Stel dat u komt te overlijden, is de financiële toekomst van uw partner en/of uw kinderen dan veilig gesteld? Wat regelt de ANW in dit geval?
Stel dat u arbeidsongeschikt wordt, houdt u dan nog voldoende inkomen over zodat u financieel niet in de problemen komt?

We kunnen u een kleine berekening als voorbeeld geven:
Stel u heeft € 1500,- netto inkomen. Uw hypotheeklast is € 500,- en uw overige vaste lasten bedragen € 400,- . U heeft dus € 600,- vrij te besteden. Wanneer u arbeidsongeschikt mocht raken ontvangt u ongeveer 70% van uw laatst verdiende loon. In dit voorbeeld is dit ongeveer € 1050,- Wanneer u uw hypotheek lasten en overige vaste lasten hiervan af trekt blijft er € 150,- over om te leven!

Zoals in bovenstaande voorbeeld is te zien, is uw financiële situatie niet meer zoals die was. Uw inkomen gaat er misschien ‘maar’ met 30% op achteruit, maar uw besteedbare inkomen gaat er (in dit voorbeeld) met maar liefst 75% op achteruit!

Wij bieden diverse mogelijkheden om dit tekort op uw inkomen op te vullen. Wanneer u hierover meer wilt weten kunt u met ons contact opnemen voor een afspraak.