Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die u (per ongeluk) aan of bij anderen veroorzaakt, of schade die u aan de spullen van andere veroorzaakt. Er moet wel altijd sprake zijn van een onrechtmatige daad.